Tiimimme

Tiimillämme on vuosikymmenten kokemus teollisuuden, palveluiden, informaatioteknologian, hyvinvoinnin, liike-elämän palveluiden ja julkisten organisaatioiden parista. Olemme toimineet johtajina, yrittäjinä, hallitusammattilaisina sekä myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen, tuotannon, talouden ja logistiikan parissa Suomessa ja maailmalla. Olemme oppineet onnistumisista. Olemme oppineet epäonnistumisista.

Osaamisemme rakentuu vahvalle käytännön kokemukselle. Yrityskonsultteina hallitsemme lisäksi kehittämistyön menetelmät, työtavat ja prosessit. Lisäksi meillä on kyky kuunnella ja viestiä, kyky saada ihmiset toimimaan yhdessä ja kyky kaivaa hullutkin ideat esille.

Asiantuntijat

Jukka Lassila
 
Toimitusjohtaja
p. 050 1810
jukka.lassila(at)yrityskehitys.com
Diplomi-insinööri 1988 Teknillinen korkeakoulu, teletietotekniikka ja tietoliikenne, yritysstrategia ja yritystoiminnan suunnittelu.
 
Täydentävä koulutus: Markkinointi-instituutti 1988-1989, NASEVA- kansainvälisen liikkeenjohdon koulutusohjelma 1991-1992, MCE (Bryssel), kansainvälistä myynnin ja markkinoinnin koulutusta 1998-2000
 
Työkokemus: Vuodesta 1986 myynnin, markkinoinnin, kansainvälisen yrityskehityksen sekä liiketoiminnan johtamisen alueilla.
 
Tehtäviä: Kehitysinsinööri, tuotepäällikkö, tuotelinjan johtaja, kansainvälisen palveluliiketoiminnan johtaja, myynti- ja markkinointijohtaja, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä.
 
Toimialakokemus: ICT, palvelut, konsultointi
 
Erityisosaaminen: Teknologiayhtiöiden johtaminen

Jussi Elimäki

Senior Consultant
p. 0400 604 377
jussi.elimaki(at)yrityskehitys.com

Yli 20 vuoden laaja-alainen kokemus mainonnan ja markkinoinnin tehtävistä mainostoimistoissa, teknologiayrityksissä sekä yrittäjänä. Toimialakokemus: Majoitus- ja ravintola-ala, lääketeollisuus ja terveydenhuolto, teknologialiiketoiminta, julkinen sektori ja rahoitus. Erityisosaaminen: Markkinointiprosessit, markkinointiviestien kohdentaminen, markkinointimateriaalin tuotannon kehittäminen ja toiminnan tehostaminen.

Kai Hämäläinen
 
Senior Advisor
p. 050 404 0740
kai.hamalainen(at)yrityskehitys.com

Diplomi-insinööri 1987 Tampereen Teknillinen korkeakoulu, tietokonetekniikka, automaatiotekniikka ja elektroniikka

Työkokemus: 25 vuoden kokemus kansainvälisessä liiketoiminnassa, erityisesti toimialoilla ICT, koneenrakennus, cleantech, tekninen tukkukauppa, sopimusvalmistus ja telakkateollisuus. Kuudesti toimitusjohtajana, mm. neljä pääomasijoittajaa rahoittajana yrityksissä, vahva yritysrahoituksen kokemus. Kv- kokemus EU- maat, Kiina, USA ja Venäjä.

Tehtäviä: Liiketoiminnan kv- johtaminen, yritysrahoitus, yrityskaupat.

Toimialakokemus: Teollisuus, palvelut, tekninen tukkukauppa, rahoitus

Erityisosaaminen: Kv- liiketoiminta, yritysten johtaminen

 

Arvo Kukko

Senior Advisor
p. 0400 505 765
arvo.kukko(at)yrityskehitys.com

 

Diplomi-insinööri 1974 Teknillinen Korkeakoulu, Tietojenkäsittely ja tietoliikennetekniikka

Täydennyskoulutus:  liikkeenjohdon instituutti (LIFIM) pitkä kurssi 1990-1991,  IMD Top Management and Sales,  Lausanne, Sveitsi 1994

Työkokemus:  Vuodesta 1974 tutkijana, verkonhallintakeskuksen päällikkönä, suunnittelijana ja teknillisenä johtajana, liiketoimintayksiköiden johtajana ja tytäryhtiöiden hallitusten jäsenenä. Vuodesta 2004 palveluyrittäjänä ja konsulttina

Toimialakokemus:  Teletoiminta, ICT-palveluyritystoiminta, konsultointi

Seppo Laine
 
Senior Advisor
p. 050 573 4417
seppo.laine(at)yrityskehitys.com
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri KTM, Helsingin Kauppakorkeakoulu 1987
 
Täydentävä koulutus:
Liikkeenjohden Instituutti LIFIM, pitkä kurssi 1999
Lahden Muotoiluinstituutti, Muotoilukoulu 1997-1999
 
Työkokemus: Vuodesta 1985 lähtien myynnin, markkinoinnin, ja tuotehallinnan johtotehtävissä, sekä erikoiskaupan ketjujen ja tukkukaupan yleisjohtotehtävissä.
 
Tehtäviä: Tuotepäällikkö, kaupallinen päällikkö, markkinointijohtaja, ketjun johtaja, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, yrittäjä
 
Toimialat: Teollisuus, tukkukauppa, erikoiskauppa, messut, liikkeenjohdon konsultointi
 
Erityisosaaminen: Liiketoimintakonseptit, muutosjohtaminen, kodin sisustaminen -toimiala

 

Kari Muhli

Senior Advisor
p. 0400 677 136
kari.muhli(at)yrityskehitys.com

Koulutus: Kauppatieteiden maisteri KTM, Jyväskylän Yliopisto 1989

Täydentävä koulutus: eMBA JOKO ja eMBA GET, Turun Yliopisto 2010-12, Energia-LIFIM, 2006, Talousjohdon koulutusohjelma TIR, 1999

Työkokemus: Vuodesta 1989 lähtien useissa yritysrahoituksen, yrityksen talousjohdon, kehitystoiminnan sekä riskienhallinnan esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Tehtäviä: Business controller, rahoitusasiantuntija, yritystutkija, rahoituspäällikkö, kehityspäällikkö, riskienhallintapäällikkö, hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja.

Toimialat: Energiateollisuus, rahoitus, cleantech, järjestötoiminta.

Erityisosaaminen: Talouden johtaminen, yrityksen riskienhallinta (ERM), Liiketoiminta-analyysit ja mallinnus, Prosessien kehittäminen, Strateginen suunnittelu, Yrityksen maksuvalmius ja likviditeetin hallinta, Compliance, Liiketoimintajärjestelyt ja yrityskaupat.

Timo Muttonen

Senior Consultant
p. 0400 514 378
timo.muttonen(at)yrityskehitys.com

Restonomi, MBA, Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu
 
Työkokemus: Palveluliiketoiminnan osaamista, projektijohtamista ja johtoryhmätyöskentelyä vuodesta 1986. Markkinointia, myyntityötä ja
asiakaspalveluorganisaatioiden johtamista ja vuodesta 2007 alkaen oman yrityksen kautta kumppanuuksia ja yritystysten liiketoiminnan kehittämistä.
 
Tehtäviä: Ravintolapäällikkö, myyntipäällikkö, markkintointipäällikkö, liiketoimitayksikön johtaja, projektijohtaja, toimitusjohtaja, yrittäjä
 
Toimialakokemus: Majoitus- ja ravintola-ala, järjestötoiminta, tukkukauppa, vähittäiskauppa, suoramarkkinointi, kustannustoiminta, verkkokauppa, asiakaspalveluorganisaatiot
 
Osaamisalueet: Strategiaporosessit, muutosjohtaminen, mentorointi, asiakaspalvelun kehittäminen, toiminnan tehostaminen

Leo Potkonen

Senior Advisor
p. 045 665 8577

leo.potkonen(at)yrityskehitys.com

Diplomi-insinööri 1993, Teknillinen Korkeakoulu Otaniemi, puunjalostus, tuotantotalous

HHJ-tutkinto 2013, DiMark-digitaalisen markkinoinnin kehitysohjelma 2012-2013, Toimitusjohtajakurssi 2000, Myynnin GRID-koulutus 1998, Griffman 16 1995-96, Auditoijakoulutus ISO 9000 ja 14000 1993-1997

Työkokemus: Teollisuuden ja palveluiden prosessien kehittäminen, uusien liiketoiminta-alueiden kehittäminen, tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen, kumppanuuksien ja yhteistyöverkostojen rakentaminen. Messu-, kongressi- ja tapahtumaliiketoiminta. Viestintä, mediasuhteet.

Tehtäviä: Projekti-insinööri, käyttöinsinööri, projektipäällikkö, varatoimitusjohtaja, toimitusjohtaja, brändijohtaja, yrittäjä

Toimialakokemus ja erityisosaaminen: Tapahtumatoimialan kautta kokemusta ja verkostoa on kertynyt sekä teollisuuden että palveluiden toimialoilta. 10 000 tilaisuuden ja yli 200 messutapahtuman myötä hyviä toimintamalleja on kertynyt runsaasti.

Seppo Sneck

Senior Advisor
p. 0400 643 803
seppo.sneck(at)yrityskehitys.com

Marko Sorri
 
Senior Advisor
p. 040 585 5238
marko.sorri(at)yrityskehitys.com
Kauppatieteen Maisteri 2001, Jyväskylän Yliopisto, Hyväksytty hallituksen jäsen -tutkinto.
 
Työkokemus: Vuodesta 2001 teknologiayritysten asiantuntija ja konsultin tehtävissä; ollut perustamassa yrityksiä ja käynnistämässä liiketoimintoja Suomessa, Yhdysvalloissa ja Lähi-idässä; toteuttanut yritysjärjestelyjä.
 
Tehtäviä: Yrityskehitystehtävät, kansainvälistymistoimenpiteiden johtaja, myynti- ja projektitehtävät, Internal CFO, hallituksen jäsen.
 
Toimialakokemus: Teknologiayritykset; ICT, energiatehokkaat ratkaisut, wellness.
 
Erityisosaaminen: Rahoitusjärjestelyt, yritysten kansainvälistymistoimenpiteet, yrityksen johtaminen ja hallitustyöskentelyn kehittäminen.
Hannu Tolvanen
 
Senior Advisor
p. 0400 642 569
hannu.tolvanen(at)yrityskehitys.com

Olen kokenut sarjayrittäjä Jyväskylästä. Minulla on ollut kaikkiaan neljätoista yritystä eri toimialoilta. Yritykset olen myynyt, kun ne ovat mielestäni olleet "myyntikunnossa". Yksi tekemistäni kaupoista johti Sanoma -konsernin palvelukseen, jossa työskentelin kolme vuotta. Pörssiyhtiön koukerotkin ovat siis tuttuja.

Erityisosaamistani ovat:

- Kasvuun ja kannattavuuteen liittyvät kysymykset

- PK –sektorin yrityskaupat

- Myyntiorganisaatiot ja myynti

- Myymälämarkkinointi

-  Jakelutiet

- Yrittäjäksi kasvaminen ja kehittyminen yrittäjänä

Koulutukseltani olen kasvatustieteiden sekä kauppatieteiden maisteri.

Palveluksessasi!

Jukka Valkonen

Senior Advisor
p. 0400 245 254
jukka.valkonen(at)yrityskehitys.com

Diplomi-insinööri 1982 / Teknillinen Korkeakoulu: teknillinen fysiikka, tietokonetekniikka ja tietojenkäsittelyoppi, MBA 2002 / Jyväskylän Yliopisto

Työkokemus: Vuodesta 1982 projektiliiketoiminnan, asiakkuuksien ja kumppanuuksien kehittämisen, myynnin, markkinoinnin, viestinnän, liiketoiminnan ja tarjooman kehittämisen, strategiatyön ja liiketoiminnan johtamisen alueilla kansainvälisesti.

Tehtäviä: Projektipäällikkö, myyntipäällikkö, toimialajohtaja, liiketoimintayksikön johtaja, liiketoiminnan kehitysjohtaja, markkinointi- ja viestintäjohtaja.

Toimialakokemus: Konepajat, pakkausteollisuus, metsäteollisuus, tietoliikenne, mobiililaitteet, teolliset palvelut, ohjelmistoala, järjestötoiminta.

Erityisosaaminen: Liiketoiminnan muutos ja uuden liiketoiminnan kehittäminen, myynti ja markkinointi.

Tuula Viinikka

Palvelut ja myynti
p. 045 273 8454

tuula.viinikka(at)yrityskehitys.com

Laaja kokemus myynnin ja markkinoinnin saralta kansainvälisessä suuryrityksessä ja yrittäjänä sekä B2B että B2C sektoreilla.

Minna Nykänen

Palveluasiantuntija
p. 050 555 1988
minna.nykanen(at)yrityskehitys.com

Ville Viljanmaa

Tuotepäällikkö, kiihdyttämö- ja rahoituspalvelut
p. 040 729 3342

ville.viljanmaa(at)yrityskehitys.com

Kiinnostuitko?

Jätä yhteystietosi niin otamme sinuun yhteyttä. Yhteydenottolomakkeeseen >

Mottomme

”Suomi tarvitsee innovatiivisia ja kansainvälisiä kasvuyrityksiä."